meny
FREMTIDEN FOR SOLCELLEPANELER

Oppdag de estetiske solcellepanelene for moderne bygninger

Solcellepaneler som verken påvirker husets arkitektoniske linjer eller estetiske uttrykk.

bare 3 mm tynn
2,2 kg / kvadratmeter
3 % råmaterialer sammenlignet med C-Si-solceller
DESIGN

Dansk designede solcellepaneler

CIGS-solcellepaneler er konstruert ved hjelp av en moderne teknologi som benytter kobber-indium-gallium-selenid (CIGS) som aktivt materiale for å absorbere solenergi og konvertere den til elektrisk energi.

Våre ultralette 3 mm solcellepaneler utnytter hele takflaten og veier bare 2,2 kg per kvadratmeter. Dermed kan solcellepanelene monteres på ståltak uten behov for statiske beregninger.

Estetiske solcellepaneler
Estetiske solcellepaneler
UTTRYKK

Bevaring av estetisk integritet

Solcellepaneler på taket er ikke noe nytt, men det nye er solcellepaneler som ikke påvirker de arkitektoniske linjene samtidig som de sikrer høyest mulig effektivitet.

Hos Solarroof.pro er estetikk fellesnevneren. Ved å eliminere store, skjemmende krystallinske paneler tilbyr vi en løsning som gjør det smart å være miljøvennlig.

CIGS-panelene våre er 100 % plane med taket, slik at de ikke påvirker de arkitektoniske linjene eller estetikken - men bevarer husets verdi og arkitektur.

KVALITET

KVALITET

En grønn og lønnsom investering

Solcellepanelene våre er bygget for å vare lenge, med førsteklasses materialer og komponenter som sikrer maksimal ytelse.

Med en ytelsesgaranti på 25 år er vår CIGS-solcelleløsning det smarte valget for en langsiktig solcelleløsning.

Lagring av strøm

Ingen strømafbrydelse

Grøn energi i hjemmet

EFFEKTIVITET

Tynn, lett og supereffektiv

CIGS-solcellepaneler har høyere virkningsgrad enn konvensjonelle silisiumsolcellepaneler. Dette skyldes at CIGS-solcellepaneler har en høyere absorpsjonskoeffisient, noe som gjør at de absorberer mer sollys enn C-Si-solcellepaneler.

CIGS-paneler er med andre ord betydelig mer følsomme for lys og utnytter et bredere spekter av bølgelengder. Derfor er CIGS-teknologien opptil 30-40 % mer effektiv enn andre solcelleteknologier på samme sted.

De ekstremt fleksible solcellepanelene har også en minimal temperatureffekt og er ikke skyggefølsomme - slik at du får full effekt av dagslyset.

FORKLARER
Svar på spørsmål vi vanligvis får

Solarroof.pros solcellepaneler omdanner sollys til elektrisk energi. De aktiveres av selve lyset og ikke av solstrålene. Når det er overskyet, vil solcellepanelene våre likevel produsere elektrisitet til en viss grad.

Solcellene settes sammen til solcellepaneler, og flere solcellepaneler kan settes sammen til et solsystem som kan levere den nødvendige mengden strøm til et hjem eller en bedrift - avhengig av behovet.

Når sollyset treffer solcellepanelet, skaper det elektriske ladninger som produserer strøm. Denne strømmen kan brukes til å drive elektriske apparater eller lagres i batterier.

Solcellepaneler produserer likestrøm, hvis styrke avhenger av størrelsen på solcellemodulen og intensiteten på sollyset.

Når lys treffer solcellens overflate, får elektronene energi som får dem til å bevege seg i en bestemt retning. Dette skaper en strøm av elektroner som beveger seg gjennom materialet, noe som resulterer i elektrisk energi.

Et nettilkoblet solcelleanlegg er en del av husets energisystem, som er koblet til det offentlige strømnettet.

Strømmen som kommer til husets solcelletak er likestrøm. For at strømmen skal kunne brukes i stikkontakten, må den konverteres til vekselstrøm. Dette gjøres ved hjelp av en nettvekselretter som plasseres inne i huset i nærheten av strømmåleren. Fra nettvekselretteren strømmer strømmen ut i husets stikkontakter, blandet med strøm fra strømselskapet.

Vinkelen mellom solen og panelet kan ha stor betydning for effekten av et solcellepanel. Solstrålene har nemlig størst effekt når de treffer panelet i en vinkel som er så nær en såkalt "perfekt" vinkel som mulig. Jo nærmere den perfekte vinkelen et panel er plassert, desto mer effektivt vil det være, og desto mer stråler vil det absorbere og omdanne til elektrisk energi.

I Danmark er den optimale vinkelen 38 grader mot sør for å oppnå størst mulig effekt.

Hvis solen skinner fra en annen vinkel enn den optimale, vil det føre til lavere effektivitet. Dette skyldes at solstrålene treffer panelene i en vinkel som ikke er optimal. Dette fører til at panelene ikke absorberer like mye energi som de ellers ville gjort, noe som resulterer i lavere produksjon.

C-Si-celler er betydelig mer følsomme for solvinkelen sammenlignet med CIGS-celler. I tilfeller der C-Si-solcellene ligger flatt, er effekten rundt 80 %. CIGS-celler påvirkes selvsagt også av solvinkelen, men de har likevel en effekt på 95 % når de ligger flatt. Det skyldes at de har to lag med belegg som absorberer lys fra alle vinkler.

Usynlig
Integrering
Sirkulæritet

Vårt engasjement for bærekraft

Hos Solarroof.pro står bærekraft i sentrum. Vi snakker ikke bare om det, vi handler også ved å tilpasse vekstmålene våre til FNs 17 globale bærekraftsmål.

Vi ligger i forkant når det gjelder sirkulær produksjon og design, og det er en integrert del av vårt DNA.

Helt fra starten av produksjonen av solcellepanelene våre har vi fokusert på å redusere materialforbruket og øke resirkuleringen.

Estetiske solcellepaneler
Estetiske solcellepaneler for moderne bygninger og boliger
BÆREKRAFT

Minimal miljøpåvirkning

CIGS-solcellepanelene våre har minimal miljøpåvirkning, ettersom de ikke slipper ut skadelige gasser eller stoffer og krever mindre materiale å produsere enn andre typer solcellepaneler.

For å produsere solcellepanelene våre bruker vi materialer vi allerede har for hånden. Kobber utvinner vi fra kabelskrap, indium og gallium utvinnes fra TV-apparater, flatskjermer og mobiltelefoner, og selenid utvinnes ved raffinering av kvartssand.

CIGS-solcellepaneler: effektivitet, estetikk og bærekraft i skjønn forening

SPØRSMÅL?
Kontakt oss hvis du vil vite mer

Er du klar til å implementere CIGS-solcellepaneler i ditt neste byggeprosjekt? Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss her. Hvis du ønsker et tilbud på solcellepaneler fra Solarroof.pro, kan du kontakte Areco Profiles ved å følge lenken nedenfor.